Carport Solution

  • Carport Solution

    Carport Solution

    წყალგაუმტარი კარპორტის ხსნარი PV მზის პანელებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამტენი სადგური უშუალოდ ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებისთვის, როდესაც კარგად არის დაკავშირებული დამტენ კაბინეტთან.

    ტრადიციულ კარპორტთან შედარებით, FOEN ჰიდროსაიზოლაციო კარკასის ზედა ოპტიმიზებული შიდა სტრუქტურა შესაძლებელს ხდის ჰიდროსაიზოლაციო სისტემით წვიმის წარმართვას, შეგროვებას და გამოყოფას, სტრუქტურულ ჰიდროიზოლაციას და ეფექტურად იცავს კარკასს შიგნით.გარდა ამისა, წყლის ჭურჭლის შეუღწევადი სახსარი შეიძლება განმეორებით ჩაიტვირთოს და დაიშალა, რითაც მნიშვნელოვნად შემცირდება სამუშაო დატვირთვა ადგილზე.