ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოში განვითარებას, 1988 წლიდან

ალუმინის კარადების ფანჯარა

  • Aluminium Casement Window

    ალუმინის კარადების ფანჯარა

    დაფარული ან შეფერილი მინის მქონე ოპტიკური თვისებებით, რაც გამჭვირვალეა ენერგიის ზოგიერთი ტალღის სიგრძისთვის და სხვებისთვის ამრეკლავი. ტიპიურად სპექტრული შერჩევითი საიზოლაციო მასალები გამჭვირვალეა თვალსაჩინო შუქზე და ასახავს მოკლე ტალღის და გრძელი ტალღის ინფრაწითელ გამოსხივებას.