ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოში განვითარებას, 1988 წლიდან

სახურავის გადაწყვეტა