სახურავის ხსნარი

  • სახურავის ხსნარი

    სახურავის ხსნარი

    კრამიტის სახურავის მზის სამონტაჟო სისტემა სპეციალურად შემუშავებულია როგორც საცხოვრებელი, ასევე კომერციული სახურავის მზის დანადგარებისთვის.