ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოში განვითარებას, 1988 წლიდან

სახმელეთო მთის ხსნარი

  • Ground Mount Solution

    სახმელეთო მთის ხსნარი

    მიწისქვეშა დამონტაჟებული PV Racking სისტემები სპეციალურად არის შექმნილი დიდი კომერციული და საზოგადოებრივი კომუნალური ელექტროსადგურებისათვის. შრომის ღირებულება და ინსტალაციის დრო შეიძლება შემცირდეს წინასწარ აწყობილი მხარდაჭერის გამო.