2022 წლის ივლისში ჩემს ქვეყანაში ალუმინის პროდუქტების იმპორტისა და ექსპორტის მოკლე ანალიზი

საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ცვლილებები ჩემს ქვეყანაში ალუმინის პროდუქტებში, როგორიცაა ალუმინის პროფილები ფანჯრებისა და კარებისთვის,ალუმინის ექსტრუზიის პროფილების პროდუქტები, ალუმინიუმის მზის პანელის ჩარჩოივლისში იმპორტი და ექსპორტი იყო შემდეგი: გაიზარდა ბოქსიტის იმპორტი;ალუმინის ექსპორტი დაეცა;ჯართის ალუმინის იმპორტმა განაგრძო ზრდა;პირველადი ალუმინის იმპორტი და ექსპორტი ყოველთვიურად გაიზარდა;ალუმინის შენადნობის ექსპორტი გაიზარდა ყოველთვიურად;ალუმინი ხე-ტყის ექსპორტი მაღალ დონეზე დარჩა;ალუმინის პროდუქტების ექსპორტი შვიდი ასპექტით იზრდებოდა.

1. თვიდან თვემდე გაიზარდა ბოქსიტის იმპორტი.ივლისში ჩემმა ქვეყანამ შემოიტანა 10,59 მლნ ტონა ბოქსიტი, რაც თვიურთან შედარებით 12,5%-ით, ხოლო წლიურთან შედარებით 14,4%-ით გაიზარდა.მათ შორის იმპორტმა გვინეადან 5,94 მლნ ტონა შეადგინა, რაც 3,3%–ით გაიზარდა თვესთან შედარებით, ხოლო წლიური მატება–35,7%–ით;იმპორტმა ავსტრალიიდან 3,15 მლნ ტონა შეადგინა, თვიური ზრდა 29,1%-ით, ხოლო წლიური კლება 3,2%-ით;ინდონეზიიდან იმპორტმა 1,45 მლნ ტონა შეადგინა, რაც თვესთან შედარებით 38,8%-ით გაიზარდა, წლიურთან შედარებით კლება 10,8%-ით.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ სულ 75,81 მლნ ტონა ბოქსიტი შემოიტანა, რაც წინა წელთან შედარებით 17,7%-ით მეტია.

2. ალუმინის ექსპორტი თვიდან თვემდე შემცირდა, იმპორტი კი აღდგა.რუსეთში ექსპორტის მკვეთრი ვარდნის გამო, ჩემი ქვეყნის ალუმინის ექსპორტი დაეცა ივლისში მაღალი დონიდან, ექსპორტით 37,000 ტონა, რაც 80.6%-ით შემცირდა თვესთან შედარებით და 28.6%-ით წინა წელთან შედარებით;იმპორტმა 158 000 ტონა შეადგინა, რაც 14.1%-ით მეტია თვეში, ხოლო 70.0%-ით ნაკლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ სულ 603 000 ტონა ალუმინის ექსპორტი მოახდინა, რაც წლიურად 549,7%-ით გაიზარდა;კუმულაციური იმპორტი 1,013 მლნ ტონა, წინა წელთან შედარებით 47,7%-ით ნაკლებია.

3. ჯართის ალუმინის იმპორტი იზრდებოდა.ჯართი ალუმინის ნედლეულის უწყვეტი სტანდარტებით, ჩემი ქვეყნის ჯართი ალუმინის იმპორტის არხები უფრო ღიაა.ივლისში ჩემს ქვეყანაში ჯართის ალუმინის იმპორტმა განაგრძო ზრდა, იმპორტმა თვეში 150 000 ტონა შეადგინა, რაც თვეში 20.3%-ით, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 166.1%-ით გაიზარდა.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ სულ 779 000 ტონა ჯართი ალუმინი შემოიტანა, რაც 68,2%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით.

4. პირველადი ალუმინის იმპორტი და ექსპორტი ყოველთვიურად გაიზარდა.ივლისში შანხაი-ლონდონის კოეფიციენტი შენარჩუნდა მაღალ დონეზე, პირველადი ალუმინის იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ყოველთვიურად, ხოლო ექსპორტი დაბალი დარჩა.იმ თვეში პირველადი ალუმინის ექსპორტმა 8000 ტონა შეადგინა.მათ შორის, 7000 ტონა ექსპორტირებული იქნა „სპეციალური საბაჟო ზედამხედველობის ზონებში ლოგისტიკური საქონლის“ ვაჭრობის რეჟიმში, რაც 31,8%-ით გაიზარდა წინა თვის 5000 ტონასთან შედარებით;იმპორტი 51 000 ტონა იყო.ტონა, ზრდა 79.1% თვესთან შედარებით, ხოლო წლიური კლება 72.0%.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ სულ 184 000 ტონა პირველადი ალუმინის ექსპორტი მოახდინა, რაც წლიურად 4243%-ით გაიზარდა;კუმულაციური იმპორტი 248 000 ტონაა, წლიური წლიური კლება 73.2%-ით.

5. თვიდან თვემდე გაიზარდა ალუმინის შენადნობის ექსპორტი, ხოლო იმპორტი შემცირდა.ივლისში ჩემი ქვეყნის ალუმინის შენადნობის ექსპორტმა შეადგინა 26,000 ტონა, თვიური მატება 49.9%-ით, ხოლო წლიური მატება 179.0%-ით;იმპორტმა შეადგინა 103 000 ტონა, თვესთან შედარებით კლება 13.0%-ით, ხოლო წლიური მატება 17.0%-ით.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ ექსპორტზე სულ 126 000 ტონა ალუმინის შენადნობები გაიტანა, რაც წლიურ მატებასთან შედარებით 35.7%-ია;სულ 771 000 ტონა იმპორტი, წლიური ზრდა 34.4%-ით.

6. ალუმინის ექსპორტი კვლავ მაღალია.ივლისში ჩემი ქვეყნის ალუმინის ექსპორტი რჩებოდა მაღალ დონეზე, ძირითადად საზღვარგარეთის ბაზრებზე ქვედა დინების პროდუქტების ინდუსტრიაში წარმოების მუდმივი აღდგენის გამო, რამაც გამოიწვია ალუმინის მოხმარების ზრდა.ევროპის ენერგეტიკული კრიზისი გარკვეულწილად იმოქმედა უცხოური ალუმინის წარმოებისთვის ნედლეულის მიწოდებაზე და საექსპორტო მოგების ზრდამ ასევე ხელი შეუწყო ალუმინს.ხე-ტყის ექსპორტის მოცულობა კვლავ იზრდებოდა.ივლისში ჩემმა ქვეყანამ გაიტანა 616 000 ტონა ალუმინის პროდუქცია, რითაც დადგინდა ექსპორტის ახალი თვიური მოცულობა, ზრდა თვიურად 6.0%-ით და 34.8%-იანი წლიური მატებით;საიდანაც, ალუმინის ფურცლისა და ზოლების ექსპორტი 364 000 ტონა იყო, რაც თვეში 6,7%-ით მატულობს, წლიურად 38,6%-ით;ალუმინის ფოლგას ექსპორტი 14,3 10 000 ტონა შეადგენდა, რაც 0,6%-ით გაიზარდა თვესთან შედარებით, ხოლო წლიური მონაცემებით 47,7%-ით.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით, ჩემი ქვეყნის ალუმინის ექსპორტმა შეადგინა 3,831 მილიონი ტონა, წლიური ზრდა 29,0%-ით.

7. ალუმინის პროდუქციის ექსპორტი აგრძელებდა ზრდას.ამ წლის დასაწყისიდან მოთხოვნა უცხოურ ტერმინალებზე და ალუმინის პროდუქტებზე ინარჩუნებს ზრდას, რამაც განაპირობა ჩემი ქვეყნის ალუმინის პროდუქციის ექსპორტის უწყვეტი ზრდა ერთ თვეში;თუმცა, უცხოური ტერმინალის პროდუქტების ინდუსტრიაში პროდუქციის ეტაპობრივი აღდგენის გამო, ჩემი ქვეყნის ალუმინის პროდუქტებზე მოთხოვნა შემცირდა, ამიტომ ექსპორტის მოცულობა უმეტეს თვეებში არ არის ისეთი კარგი, როგორც წინა წელს.დონეზე ამავე დროს.ივლისში ჩემმა ქვეყანამ გაიტანა 256 000 ტონა ალუმინის პროდუქცია, რაც თვიურად 5,2%-ით, ხოლო წინა წელთან შედარებით 5,8%-ით გაიზარდა.

იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ჩემმა ქვეყანამ სულ 1,567 მლნ ტონა ალუმინის პროდუქცია გაიტანა, რაც წინა წელთან შედარებით 2,9%-ით შემცირდა, კლება კი 1,4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა.

asdad1


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-25-2022